จำหน่าย ป้ายแท็กเอ้าท์ Tagout สำหรับอุปกรณ์ LOTO

ป้ายแท็กเอ้าท์ Tagout เป็นกระบวนการในการที่ใช้ในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายแท็กเอ้าท์  Tagout ข้อความเตือนอันตรายรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการตัดแยกที่ตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวบการผลิต โดยเพื่อให้ระบบล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout & Tagout หรือ LOTO มีขั้นตอนปฏิบัติที่สมบูรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Safety Padlock Lockout ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละจุดประสงค์ของการเตือนอันตราย ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

เราเป็นผู้จำหน่ายป้ายแท็กเอ้าท์ Tagout ราคาประหยัด มีให้เลือกมากมายกว่า 10 แบบ รวมถึง ป้ายแท็กเอ้าท์ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ทั้ง การเพิ่มโลโก้ เปลี่ยนสี และข้อความในแท็กเอ้าท์

Tagout Custom Design ลูกค้าสามารถดีไซด์แบบแท็กเอ้าท์ได้ตามต้องการ
TG000 Tagout Custom Design

 

Tagout Custom Design – TG000

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG001 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG001

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG002 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG002

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG003 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG003

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG004 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG004

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG005 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG005

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG006 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG006

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG007 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG007

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG008 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG008

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG009 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG009

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG010 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG010

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG011 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG011

แท็กเอ้าท์ Tagout
TG012 แท็กเอ้าท์ Tagout

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG012

 

tagout แท็กเอ้าท์
TG013 tagout แท็กเอ้าท์

 

แท็กเอ้าท์ Tagout – TG013

 

tagout แท็กเอ้าท์
TG014 tagout แท็กเอ้าท์

 แท็กเอ้าท์ Tagout – TG014