จำหน่าย อุปกรณ์ Lockout ล็อคเอ้าท์

Lockout ล็อคเอ้าท์ คืออุปกรณ์สำหรับการควบคุมหรือล็อคแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น circuit breaker, Valve, หัวจ่ายก๊าซ อื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ยังไม่ปลดอุปกรณ์ล็อคเอ้าท์ออก โดยปกติอุปกรณ์ล็อคเอ้าท์ Lockout จะมีการออกแบบให้เหมาะสมตามชนิดและประเภทของอุปกรณ์ของแหล่งพลังงานที่จะไปทำการล็อค โดยจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์แม่กุญแจ Safety Padlock Lockout 

โดยประเภทของล็อคเอ้าท์ Lockout จะแบ่งได้ 3 กลุ่มดังนี้

อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์สำหรับงานไฟฟ้า Electrical Lockout

อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์สำหรับงานไฟฟ้า Electrical Lockout

อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์สำหรับงานวาร์ว Valve Lockout

อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์สำหรับงานวาร์ว Valve Lockout

อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์สำหรับถังก๊าซและท่อลม Gas Lockout

ตัวล็อคหัวจ่ายก๊าซ GAS CYLINDER LOCKOUT
GAS CYLINDER LOCKOUT