Category / Lockout Tagout / Padlock

    Loading posts...
  • รูปแบบลูกกุญแจของ แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout

    แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ของระบบล็อคเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า LOTO โดยรูปแบบของลูกกุญแจของแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout หลักๆ มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ แม่กุญแจ Padlock Lockout ที่ทุกตัวมีลูกกุญแจทุกดอกที่เหมือนกัน Keyed to Alike ทำให้สามารถเปิดแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout ได้จากลูกกุญแจเพียงแค่ดอกเดียว มีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ปฏิบ้ติงานเพียงคนเดียว แต่ต้องทำการล็อคแหล่งพลังงานหลายๆ ที่พร้อมๆ…