Category / Lockout Tagout

  Loading posts...
 • ล็อคเอ้าท์แท็กเอ้าท์ในงานก่อสร้าง (Lockout Tagout in Construction Site)

  ภายในพื้นที่ไซด์งานก่อสร้างนั้น เต็มไปด้วยสภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอีกทั้งในงานก่อสร้างนั้น ได้มีการนำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้งานเพื่อการก่อสร้าง และอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างที่มีการใช้งานของผู้รับเหมารายย่อย หรือ Subcontractor อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยรูปข้างล่างนี้คือ ตู้ไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เราคุ้นชิน เพื่อความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้านั้น ระเบียบปฏิบัติตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือระบบล็อคเอ้าท์ แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือ LOTO แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่า LOTO นั้นสามารถนำมาใช้งานกับพื้นที่ก่อสร้างในเมืองไทยได้หรือไม่? ก่อนอื่น เราต้องทราบถึงข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ…

 • เสี่ยงโชคกับ Lotto ไม่ใช่ LOTO (Gamble with the Lotto, Not LOTO)

  วันนี้คงเป็นวันที่เลวร้าย ถ้าคุณเป็นช่างซ่อมบำรุงแล้วพบว่าตัวเองถูกหนีบและกำลังจะถูกบดโดยสายพาน ในระหว่างที่คุณกำลังซ่อมบำรุงสายพานแล้วมีใครสักคนเปิดสวิตซ์ไฟเพื่อให้สายพานทำงาน การควบคุมแหล่งพลังงานควรมีการใส่ใจและดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรง   สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อที่ 15 กล่าวคือ “ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบ ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทํางาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย” ซึ่งกุญแจป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจร นั้นก็คือ แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Lockout และป้ายแสดง ก็คือป้ายแท็กเอ้าท์ Tagout นั่นเอง…

 • รูปแบบลูกกุญแจของ แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout

  แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ของระบบล็อคเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า LOTO โดยรูปแบบของลูกกุญแจของแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout หลักๆ มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ แม่กุญแจ Padlock Lockout ที่ทุกตัวมีลูกกุญแจทุกดอกที่เหมือนกัน Keyed to Alike ทำให้สามารถเปิดแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout ได้จากลูกกุญแจเพียงแค่ดอกเดียว มีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ปฏิบ้ติงานเพียงคนเดียว แต่ต้องทำการล็อคแหล่งพลังงานหลายๆ ที่พร้อมๆ…

 • การควบคุมแหล่งพลังงานที่มีอันตราย (Control of Hazardous Energy)

  อะไรคือแหล่งพลังงานที่มีอันตราย? แหล่งพลังงานหมายความรวมถึง กระแสไฟฟ้า สารเคมี อุณหภูมิ เครื่องจักรกล หรือจากอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการตรวจสอบ หรือซ่อมบำรุงแหล่งพลังงานดังกล่าว อุบัติเหตุหรือการปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้ อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เราจะควบคุมแหล่งพลังงานที่มีอันตรายได้อย่างไร? ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการควบคุมแหล่งพลังงานมากกว่า 10% เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บขั้นรุนแรงในหลายๆ อุตสาหกรรม การมีระบบล็อกเอ้าท์ แท็กเอ้าท์ (Lockout Tagout) ที่ดี และขั้นตอนปฏิบัติที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานในระหว่างการปลดปล่อยพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดยทั่วไปแล้วมีระบบ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติที่หลากหลายในการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตราย ระบบ LOTO หรือ Lockout Tagout…