เสี่ยงโชคกับ Lotto ไม่ใช่ LOTO (Gamble with the Lotto, Not LOTO)

วันนี้คงเป็นวันที่เลวร้าย ถ้าคุณเป็นช่างซ่อมบำรุงแล้วพบว่าตัวเองถูกหนีบและกำลังจะถูกบดโดยสายพาน ในระหว่างที่คุณกำลังซ่อมบำรุงสายพานแล้วมีใครสักคนเปิดสวิตซ์ไฟเพื่อให้สายพานทำงาน

การควบคุมแหล่งพลังงานควรมีการใส่ใจและดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

padlock-explosion-proof-05

 

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

ในข้อที่ 15 กล่าวคือ “ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบ ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทํางาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย”

ซึ่งกุญแจป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจร นั้นก็คือ แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Lockout และป้ายแสดง ก็คือป้ายแท็กเอ้าท์ Tagout นั่นเอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า แม่กุญแจล็อคเอ้าท์และป้ายแท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า LOTO ถือเป็นหนึ่งในกฏความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและมักจะมีการระบุบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ฝ่าผืนอีกด้วย

และจากการที่เกิดความล้มเหลวในการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุมากกว่า 10% ของการเกิดการบาดเจ็บอันเนื่องจากการทำงานจากการถูกตัด กระดูกหัก การสัมผัสกับไฟฟ้าและสารเคมี รวมถึงการเสียชีวิต

 

ถ้าหากโรงงานหรือบริษัทของคุณใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า แรงลม ไฮดรอลิก สารเคมี ความร้อน หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ แล้วนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำระบบล็อคเอ้าท์ แท็กเอ้าท Lockout tagout หรือ LOTO ให้เกิดขึ้นและมีการบังคับใช้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายแก่ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุงหรือดูแลเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าว คุณควรจะต้อง

  • จะต้องทราบว่าแหล่งพลังงานที่อันตรายในโรงงานหรือบริษัทของคุณมีอะไรบ้าง และจะต้องทราบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นมีวิธีการปิด ควบคุม หรือบล็อคการจ่ายพลังงานอย่างไรที่ถูกต้อง
  • มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout tagout หรือ LOTO
  • มอบหมายพนักงานผู้มีความสามารถให้เป็นผู้รับผิดชอบในการล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout tagout หรือ LOTO
  • จัดเตรียมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตราย
  • ตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายอยู่เป็นระยะ

สำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายนั้น พนักงานทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

  • กลุ่มพนักงานที่รับผิดชอบและมีอำนาจในการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตราย – พนักงานกลุ่มนี้จะต้องรู้ถึงอันตรายจากแหล่งพลังงาน รู้ถึงขั้นตอนการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายและอุปกรณ์ล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout tagout หรือ LOTO อย่างถูกต้อง
  • กลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบ – พนักงานกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ใช่ช่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานที่อันตราย แต่อาจเป็นผู้ที่บังเอิญไปปลดปล่อยแหล่งพลังงานจนอาจเกิดอันตรายขึ้น ดังนั้นพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องทราบถึงระเบียบปฏิบัติการทำล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout tagout หรือ LOTO อย่างถูกต้อง
  • และกลุ่มสุดท้ายคือพนักงานอื่นๆ – สำหรับพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องทราบถึงหลักการของการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตรายอย่างถูกต้อง

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=GWiB-gL6R04[/embedyt]

Share your thoughts